2024-05-10

Potwierdzenie woli  przez rodziców kandydata zakwalifikowanego do przedszkola w postaci pisemnej należy złożyć w terminie od 10.05.2024r. godz. 8.00 do 17.05.2024r. godz. 12.00

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach