Przedszkole nr 32 w Rybniku

44-213 Rybnik

ul. Gminna 8

tel. 32 4311057

przedszkole32rybnik@op.pl

 

Inspektor ochrony danych:

Anna Oleś

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

przedszkole32rybnik@op.pl

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach