RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7:00 - 8:00  

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, praca indywidualna z dziećmi,  zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela, swobodne zabawy w dowolnie wybranych grupach

8:00 - 8:30  

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania    

8:30 - 9:00   

Śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych                  

9:00 – 10:00 

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowani przedszkolnego   

10:00 - 10:45 

Zabawy swobodne w kącikach wg zainteresowań dzieci                

10:45 - 11:45 

Zajęcia na podwórku, obserwacje przyrodnicze,  prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, gry i zabawy ruchowe, spacery

11:45 - 12:00 

Zabiegi higieniczne przed obiadem                  

12:00 - 12:45 

Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie,  mycie zębów                            

12:45 - 13:00  

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek

13:00 - 13:20 

Gry i zabawy dydaktyczne

13:20 - 13:30  

Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem

13:30 - 14:00 

Podwieczorek, zabiegi higieniczne

14:00 - 15:00  

Pobyt na świeżym powietrzu,  przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne  inicjowane przez dzieci

15:00 - 16:00  

Gry i zabawy organizowane oraz  inspirowane przez nauczyciela

16:00 - 17:00  

Zabawy swobodne, czynności porządkowe,  rozchodzenie się dzieci

 

W okresie wiosenno - letnim pobyt na świeżym powietrzu

w większym wymiarze czasu.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach