Narodowy Program Rozwju Czytelnictwa 2.0

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

 

Nasze przedszkole przystąpiło do programu wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.

Celem programu jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci oraz zakup nowości czytelniczych dla naszego przedszkola, dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Dostaliśmy na ten cel dofinansowanie z środków Budżetu Państwa w kwocie 3000 zł.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Mamo, Tato wolę wodę!

Celem akcji jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach